Hoe gaat dat? - sv Nieuw Sloten

Hoe gaat dat?

Teamindeling: hoe komt die tot stand?

De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast voor een heel jaarseizoen. Deze vastgestelde teamindeling maken we na afloop van het lopende seizoen bekend, waarbij het streven is dit ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen.

De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid.

Daar wordt mee bedoeld dat altijd naar het totaalplaatje gekeken wordt, wat het beste is voor de vereniging, alle leden tezamen. Natuurlijk wordt ook het belang van ieder individueel lid in acht genomen, maar dit individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

Indeling van teams is als gevolg van steeds veranderende situaties een voortdurend proces. Deze indeling vindt altijd zorgvuldig en op integere manier plaats op basis van de op dat moment  bekende feiten en omstandigheden.

Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen.

 
Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk? 
Heel simpel: alle spelers kunnen even goed voetballen, kunnen het allemaal uitstekend met elkaar vinden, hebben geen voorkeur bij wie ze ingedeeld worden en er zijn per leeftijdscategorie precies genoeg spelers om meerdere teams samen te stellen waarbij elke positie is ingevuld. Spelers tevreden, ouders/verzorgers tevreden. Fluitje van een cent en klaar in vijf minuten. Of toch niet?

Jullie kunnen je wellicht voorstellen dat dit niet de realiteit is. We zijn nu eenmaal een dorpsvereniging waarbij de aantallen niet altijd even goed uitkomen. Zo ook dit jaar. Bovendien hebben we te maken met mensen (ja, ja, kinderen zijn ook net mensen). Kinderen met verschillende talenten en vaardigheden. Kinderen zijn ook sociale wezens met een eigen karakter, gedrag en voorkeur voor andere kinderen om mee om te gaan. En ja, karakters kunnen weleens botsen en gedrag kan weleens als afwijkend ervaren worden. Gelukkig maar, het zou een saaie bedoening worden als iedereen hetzelfde zou zijn. En dan verschillen ook nog de redenen om te willen voetballen. Bij sommigen staat alles in het teken van voetbal, voor anderen is het gewoon een gezellige bezigheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan...

Bepaalt de TC zelf de teamindeling?

Nee, om meerdere redenen delen wij als TC de teams niet eigenhandig in, maar altijd in samenspraak met trainers/leiders en objectieve beoordelaars. Als TC hebben wij evenwel de doorslaggevende stem

De TC bestaat momenteel uit 3 personen: Erik Volger, László Fekecs, Frans Kluitman.

Alleen al vanuit het feit dat wij niet ieder individueel lid door-en-door kennen, doen wij een beroep op de trainers/leiders en objectieve waarnemers om ons te voorzien van informatie en advies

Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?

Ja, in beginsel wel.

Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms weleens constateren dat iets niet werkt. Wij zijn ook maar mensen en ook wij kunnen – ondanks alle goede bedoelingen en overwegingen –  een verkeerde inschatting maken van hoe een individu binnen een team past en zich daaronder voelt.

Daarnaast kunnen zich gedurende een seizoen allerlei gebeurtenissen voordoen waarvan wij wel kunnen inschatten dat deze zich voordoen, maar niet wanneer, hoe vaak en wat daarvan de consequenties zijn.

-          Spelers kunnen om uiteenlopende leuke redenen afwezig zijn: een vakantie, een uitje, een feestje etc.
-          Helaas zijn er ook minder leuke redenen zoals ziekte en blessures. Met een goede warming up en goed veldbeheer proberen we blessures zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas doen deze zich door uiteenlopende oorzaken toch voor. En herstel kost tijd.
-          Dan hebben we nog spelers die verstek moeten laten gaan wegens bijvoorbeeld studie, stage of een (bij)baan.
-          En dan zijn er nog spelers die gewoonweg andere interesses krijgen die zij leuker vinden dan voetbal en om die reden stoppen met voetballen.

Eén of twee spelers vallen veelal met wat kunst en vliegwerk wel op te vangen, zeker als we dit op tijd weten. Maar meerdere spelers wordt al snel problematisch. Zeker in een leeftijdscategorie waarin de aantallen al beperkt zijn. Dan kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op andere teams, soms zelfs uit andere leeftijdscategorieën. In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten koste gaat van die teams. Tot onze grote spijt zijn we dan genoodzaakt – en geloof ons, dat doen wij nooit lichtvaardig – om een team zelfs op te heffen en de spelers in te delen bij een ander team.

Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

Ben je het niet eens met jouw indeling c.q. de indeling van jouw kind of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag bereid om je te woord te staan en je aan de hand van de omstandigheden en onze overwegingen uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. We moeten nu eenmaal ergens een streep trekken.

De teamindeling is echter een continuproces; het gaat een heel jaar door. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we regelmatig de huidige teamindeling.

In het nieuwe seizoen doen we dat ook en waar dit echt nodig blijkt, zullen we (waar mogelijk) alsnog tot aanpassing overgaan. Natuurlijk nemen wij jouw commentaar buitengewoon serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus en vragen wij je om geduld te betrachten en het eerst eens een tijdje aan te kijken.

Helaas horen wij wel eens ‘Dan gaat mijn kind eraf….’ Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat je – ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg – niet tevreden kunt zijn met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevreden stellen, al zouden we dat graag willen. Het verenigingsbelang gaat nu eenmaal boven het individuele lid. Als je dat niet kunt accepteren, dan vinden wij dat buitengewoon spijtig en nemen wij met pijn in ons hart afscheid van jou c.q. jouw kind.

Tot slot

Hopelijk hebben wij je met onze uitleg een beeld kunnen schetsen van de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer voor geplaatst staan. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van de vereniging en in het belang van ieder kind. Het enige dat wij vragen is begrip. Begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes die wij met enige regelmaat moeten maken. Hopelijk begrijp je ook dat wij het absoluut niet prettig vinden om iemand teleur te moeten stellen, zeker geen kinderen! Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!